کمیته علمی و داوری کنفرانس

دبیر علمی و رئیس کنفرانس - ASSOCIATE PROF. DR. CHEW FONG PENG

 • Dr. Marco cilento, Sapienza Università di Roma, Italy
 • Dr. Mawih kareem shakir, Dhofar University, Oman
 • Dr. Moreno freites zahira esther, Universidad del Norte, Colombia
 • Dr. Muhammad adnan bashir, CBM Karachi, Pakistan
 • Dr. Noor azman ali, University Putra Malaysia, Malaysia
 • Dr. Omar durrah, Dhofar University, Oman
 • Dr. Ortiz tovar olson wilfrido, North University, Colombia
 • Dr. Smerek lukáš, Matej Bel University, Slovakia
 • Dr. Subhacini subramaniam, Multimedia University, Malaysia
 • Dr.Teresa maria leitão dieguez, University of Porto, Portugal
 • Dr. Mohammad Sihab Ridwan, Faculty of Economics and Business, University of Surabaya,Indonesia

مهدی رضوانی توکل – دکترای تخصصی مکانیک دانشگاه آزاد تهران جنوب

محمد مهدی عابدی – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید یعقوبی – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان

حامد رهگذار – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد تهران مرکز

محمد شیخی – دکترای تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

زینب ملکشاهی بیرانوند – دکترای علوم و مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس


با هدف هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه‌های مختلف مهندسی صنایع و مدیریت و با توجه به برگزاری موفق دوره های پیشین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع با هدف آشنایی و ارتباط میان اساتید و پژوهشگران به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی برگزار می‌گردد.

لذا در همین راستا دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع از کلیه پژوهشگران فعال این حوزه های تاثیر گذار این بخش برای شرکت در این کنفرانس به منظور هم اندیشی و ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی نوین خود با محوریت مهندسی مکانیک و مدیریت دعوت به عمل می آورد تا دستاوردهای پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 20 فروردین 1402 از طریق پنل کاربری خود جهت داوری ارسال نمایند
جهت ارسال مقالات ، در سایت ثبت نام اولیه انجام دهید سپس از طریق پنل کاربری نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایید.


3
5
8